Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Przy Tobie
jak woda zmieniam 
stany skupienia
przeważnie
nie mogąc skupić się 
w ogóle.

~"Sparaliżuj mnie oddechem"

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdziejestola gdziejestola
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
8356 eb3b

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

the museum of tears
Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi
Stoję sam na końcu świata.
— Quebonafide-Między słowami
Reposted fromlovvie lovvie viahavingdreams havingdreams
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
9801 678d
Reposted fromaammaazing aammaazing viate-quiero te-quiero
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

— tulipanowa.soup.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaMsChocolate MsChocolate
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami - "Kafka on the Shore"
Reposted fromwaflova waflova viaMsChocolate MsChocolate
"Co" i "Gdyby" to dwa niewinne słowa, ale gdy stoją razem obok siebie, nabierają mocy, by prześladować Cię przez całe życie.
— Listy do Julii
Reposted fromdifferent different viaPrzygnebiona Przygnebiona
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaPrzygnebiona Przygnebiona
7476 40ba
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viaoutoflove outoflove
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutoflove outoflove
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
Myślę. 
I trochę się uśmiecham.
Trochę się boję.
— Chiara Gamberale – Przez 10 minut
Reposted fromavooid avooid viafantazja fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl