Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viamagolek22 magolek22
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi viamagolek22 magolek22
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viamagolek22 magolek22
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22
Za często chcemy tego, czego nie możemy mieć. Pragnienia łamią nam serce, męczą nas. Pożądanie może rujnuje nam życie. Ale jeśli chodzi o pragnienia, najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą, czego chcą.
— Chirurdzy. W punkt.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viazupamarzen zupamarzen
4728 9b6d
Reposted fromloveandsex loveandsex viazupamarzen zupamarzen
4939 6a07
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazupamarzen zupamarzen

November 17 2017

Reposted fromsilence89 silence89 viamems mems
2488 d068
Reposted fromoutoflove outoflove viapomruki pomruki

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viainnocuous innocuous
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viainnocuous innocuous
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viainnocuous innocuous
4080 24f8
Reposted fromnonperfect nonperfect viapieceoflife pieceoflife
0123 3058
Reposted fromsavatage savatage viapieceoflife pieceoflife

November 13 2017

9804 3167
Reposted fromZircon Zircon viaHornyMiszka HornyMiszka
Reposted fromshakeme shakeme viahepi hepi
9757 a0ec
Reposted fromsohryu sohryu viasomebodytolove somebodytolove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl