Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku.
— Janusz Leon Wiśniewski
Odkąd pamiętam zawsze bałam się porażki, że kogoś zawiodę, zranię, albo zostanę zraniona.
Są chwile, kiedy nie wiemy jak ułożyć myśli, żeby nie bolało.
— .
Chciałabym, żeby się udało. 
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
1039 d366
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
2567 7806
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viamefir mefir

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viamefir mefir
9881 1b0e
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viamefir mefir
6013 54f5
Reposted fromEtnigos Etnigos
4186 8d9a
Reposted fromBabson Babson viamefir mefir
6016 30c4
Reposted fromEtnigos Etnigos
6043 a764
Reposted fromEtnigos Etnigos
6049 af3f
Reposted fromEtnigos Etnigos
5601 1a84
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl