Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viawaflova waflova
1260 9ef9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadygoty dygoty
Witej
Reposted frombruxa bruxa viadygoty dygoty
6623 6fc9
4295 fb46
Reposted frompesy pesy vialottibluebell lottibluebell

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna vialottibluebell lottibluebell
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaadwokatdiabla adwokatdiabla

June 24 2017

1511 8d3d
Reposted frommrautyna mrautyna viaolakocie olakocie
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viagdziejestola gdziejestola
5954 3d44
Reposted fromoutline outline viasweetnothingg sweetnothingg
"Do mojego gabinetu trafili ludzie po nieudanych próbach samobójczych - wybrali samobójstwo, bo czuli się niedostrzegani, przezroczyści. Mieli zerowe kontakty z bliskimi i fatalne relacje społeczne. Czuli wdzięczność wobec człowieka wyciągającego do nich rękę z ulotką, bo cieszyli się, że ktoś ich zauważył."
Zawsze przechodzę jak najblirzej ulotkarzy.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasweetnothingg sweetnothingg
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
0035 df7c
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaolakocie olakocie
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl