Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
6649 9cff
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

July 01 2017

„Tydzień bez ciebie to niby tylko siedem dni i siedem nocy, ale jak się doda, to razem czternaście, a to już bardzo długo.”
— P. Adamczyk
4972 0a7f
Reposted fromspikechunsoft spikechunsoft
“Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.”
— H. Jackson Brown
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapaulahahaha paulahahaha

June 29 2017

4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese viaoversensitive oversensitive
3767 04af
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaannaka annaka
0578 a5ac
9703 9c26
Reposted frompussyporn pussyporn viacomiendolirica comiendolirica
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
7608 0873
Reposted fromartlover artlover viagabunia gabunia
0563 f627
Reposted fromgdybam gdybam viagabunia gabunia
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagabunia gabunia
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viajoannna joannna
1868 170e
Reposted fromMatalisman Matalisman viajoannna joannna
3298 8473
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viajoannna joannna
2680 3feb
Reposted frompesy pesy vialittlemouse littlemouse

June 27 2017

7489 9026
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl